Privacy statement

Privacyverklaring Weethoeikheet.nl
 
Weethoeikheet.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Weethoeikheet.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 28-05-2018, met het publiceren van een nieuw versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. U vindt de contractgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van One-Stop. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One-Stop heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. One-Stop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. One-stop maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de sotware, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Weethoeikheet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze webside wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Weethoeikheet.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Weethoeikheet.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Weethoeikheet.nl.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

NAW gegevens
Uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres hebben wij nodig om uw bestelling af te kunnen leveren, of om contact met u op te nemen met betrekking tot onze dienst. Weethoeikheet verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettig toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

* Bankgegevens
Weethoeikheet maakt gebruik van betaalservice Ideal, Bankcontract MisterCash en Paypal. Doel is om klanten hun bestelling veilig, snel en makkelijk af te laten rekenen. Betaalgegevens die in ons bezit komen zijn de tenaamstelling van de rekening waarmee de klant betaald zodat wij weten dat een bestelling is betaald. Deze gegevens worden alleen voor onze boekhouding of bij een refund van een bedrag die de klant van ons terug gestort krijgt gebruikt.

* Geslacht
Wij vragen om uw geslacht om u passend aan te kunnen spreken on onze contact uitingen.

* Geboortedatum
Wij vragen om uw geboortedatum om gepersonaliseerde acties te kunnen maken. Daarnaast dient u minimaal 16 jaar oud te zijn. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar : onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder oudelijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestellingen@weethoeikheet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

*Factuuradres 
Uw factuur adres gebruiken wij om uw facturen toe te kunnen sturen.

*Bijzondere/gevoelige gegevens
Afbeeldingen die door uw als klant ter verwerking voor een custom made dogtag/fotoplaatje wordt aangeboden.
Afbeeldingen met het doel hier een gepersonaliseerd product in opdracht van de klant te maken.
Afbeeldingen/foto's die door de klant zijn gemaakt en die wij met toestemming van de klant op onze website mogen publiceren. De klant heeft altijd de mogelijkheid om een gepubliceerde foto weer te laten verwijderen.

Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.  Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

Inzage en wijzigingen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via het contactformulier of mail.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Weethoeikheet.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Weethoeikheet.nl, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Weethoeikheet.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.  

Weethoeikheet.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd. Het verzoek kun je sturen naar bestellingen@weethoeikheet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Weethoeikheet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgevens. 
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Wij kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie en wij zijn dus ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de site. Mocht u toch klachten hebben of suggesties, laat het ons dan weten.

Contactgegevens
Weethoeikheet.nl
bestellingen@weethoeikheet.nl
06-24343103